Kwalifikacja M.32

styczeń 2017

Do pomiaru ciśnienia panującego w wyparowniku podciśnieniowym należy użyć