Kwalifikacja M.32

styczeń 2016

W siłowni spalinowej z układem napędowym pośrednim charakterystycznym elementem występującym tylko w tym układzie jest