Kwalifikacja M.32

styczeń 2017

Objawem ubytku łopatki na wirniku pompy wirowej jest