Kwalifikacja M.32

styczeń 2017

Do skontrolowania wartości luzu zaworowego na zaworach dolotowych powietrza silnika pomocniczego należy użyć