Kwalifikacja M.31

wrzesień 2015

Objętość 100 US gal, to około