Kwalifikacja M.31

styczeń 2017

Którym narzędziem należy wyznaczyć linie na blachach duralowych podczas trasowania?