Kwalifikacja M.31

styczeń 2017

Lotnicze linki sterownicze składają się ze zwiniętych w sploty drucików zabezpieczonych przed korozją przez