Kwalifikacja M.30

styczeń 2019

Którego parametru soczewki okularowej nie zmierzy się frontofokometrem?