Kwalifikacja M.30

czerwiec 2017

Odczytując na skali dioptromierza lunetowego wartości +2,75 w osi 90° i +1,25 w osi 180°, zapis na recepcie wygląda następująco: