Kwalifikacja M.30

styczeń 2015

Do osadzania soczewek w oprawach półramkowych najczęściej stosuje się