Kwalifikacja M.30

styczeń 2018

Którym symbolem w katalogach soczewek okularowych oznacza się liczbę Abbego?