Kwalifikacja M.30

styczeń 2016

Jakie oznaczenie posiada gwint najczęściej stosowany w zamku oprawy metalowej?