Kwalifikacja M.28

czerwiec 2017

Spoiwem stosowanym w materiałach ściernych nie jest