Kwalifikacja M.28

czerwiec 2015

Do szlifowania uszkodzonego elementu pod szpachlę stosuje się papier ścierny o gradacji nie wyższej niż