Kwalifikacja M.28

czerwiec 2015

Iglice sprężyn w pistoletach natryskowych konserwuje się