Kwalifikacja M.25

czerwiec 2019

Które z wymienionych rodzajów blach można łączyć ze sobą poprzez lutowanie przy użyciu cyny LC 60?