Kwalifikacja M.25

czerwiec 2019

Którego z wymienionych parametrów nie sprawdza się podczas odbioru rynien wykonanych z blachy ocynkowanej?