Kwalifikacja M.25

czerwiec 2019

Które z wymienionych materiałów stosuje się do łączenia blach falistych z podłożem drewnianym?