Kwalifikacja M.24

czerwiec 2014

Niewielkie ognisko korozji powstałe na elemencie nadwozia pojazdu samochodowego usuwa się poprzez