Kwalifikacja M.24

czerwiec 2014

W celu usunięcia połączeń zgrzewanych w trakcie wymiany elementów nadwozia zgrzanych punktowo używa się