Kwalifikacja M.24

styczeń 2015

Czynnością, która nie jest wykonywana podczas naprawy częściowej, tzw. „wstawiania łaty” jest