Kwalifikacja M.24

czerwiec 2016

Pomiary położenia poszczególnych punktów bazowych nadwozia są prowadzone w odniesieniu do płaszczyzn pomiarowych z wyłączeniem płaszczyzny