Kwalifikacja M.24

styczeń 2020

Gniazdo kolumny McPhersona, to część konstrukcyjna samonośnych nadwozi samochodowych, która łączy się sztywno z nadkolem i