Kwalifikacja M.24

czerwiec 2016

Do wykonania prostowania błotnika wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego należy skompletować następujący zestaw narzędzi i materiałów