Kwalifikacja M.24

czerwiec 2017

Spawanie elektryczne metodą MAG stosuje się w połączeniach blach