Kwalifikacja M.23

czerwiec 2015

Armator przekazał stoczni specyfikację prac remontowych i zwrócił się z prośbą o ofertę cenową na wymianę blach poszycia kadłuba o grubości 10 mm i wymiarach: na dziobie 2 x 3 m, na śródokręciu 4 x 3 m i na rufie 1 x 2 m. Przy założonej gęstości stali 8 t/m3 i cenie jednostkowej 3 zł/kg, przyjmując koszt robocizny równy kosztowi materiału, orientacyjna cena łączna tych prac wyniesie