Kwalifikacja M.23

czerwiec 2015

Przy montażu płóz i torów niezbędnych do wodowania z pochylni, występuje zagrożenie