Kwalifikacja M.23

czerwiec 2015

Zgodnie z przepisami Polskiego Rejestru Statków, próbę szczelności i konstrukcyjną polegającą na wypełnieniu przestrzeni zbiornika cieczą (wodą) do podanej wysokości, określa się mianem próby