Kwalifikacja M.22

czerwiec 2016

W celu wstępnego oczyszczenia blach i profili na ciągu obróbki wstępnej należy użyć