Kwalifikacja M.22

czerwiec 2017

Rejon przejścia dna w burtę statku nazywa się