Kwalifikacja M.22

czerwiec 2017

Prostowanie wysokotemperaturowe polega na nagrzaniu prostowanych elementów w zakresie temperatur