Kwalifikacja M.22

czerwiec 2016

Zgodnie z instrukcją obsługi sprzętu do gazowego cięcia i spawania metali poziom płynu w bezpieczniku wodnym