Kwalifikacja M.22

wrzesień 2015

Do ustawiania grodzi wzdłużnej prostopadle do płaszczyzny podstawowej kadłuba statku należy zastosować