Kwalifikacja M.22

wrzesień 2015

Obróbka wstępna blach okrętowych obejmuje