Kwalifikacja M.21

czerwiec 2014

Powiększenie średnicy pierścienia stalowego metodą kucia uzyskuje się w operacji