Kwalifikacja M.21

czerwiec 2014

Poprawność wykonania operacji hartowania, należy sprawdzić wykonując pomiar