Kwalifikacja M.21

czerwiec 2019

Zakres temperatur 790÷750°C dotyczy hartowania stali o zawartości węgla