Kwalifikacja M.21

czerwiec 2014

Do kucia swobodnego stosuje się młot