Kwalifikacja M.20

styczeń 2019

Dobór smarów i innych materiałów eksploatacyjnych urządzenia dokonuje się na podstawie