Kwalifikacja M.20

styczeń 2015

Przygotowanie do spawania doczołowego płaskowników o grubości 10 mm polega na ich