Kwalifikacja M.20

styczeń 2018

Gwinty metryczne drobnozwojne posiadają zarys