Kwalifikacja M.20

czerwiec 2014

Załamanie ostrych krawędzi w prostokątnej podstawie wykonuje się poprzez