Kwalifikacja M.19

czerwiec 2020

Ruchy pomocnicze lub nastawcze obrabiarki CNC wykonywane są w trybie