Kwalifikacja M.19

czerwiec 2018

Koniec podprogramu ze skokiem na początek oznacza się funkcją