Kwalifikacja M.19

styczeń 2017

Przesunięcie poprzeczne osi konika stosuje się podczas toczenia