Kwalifikacja M.19

czerwiec 2020

Który blok programu zawiera funkcję maszynową?