Kwalifikacja M.19

czerwiec 2018

Którym znakiem/symbolem rozpoczyna się komentarz w programie dla obrabiarki sterowanej numerycznie przy pomocy kodów ISO?