Kwalifikacja M.19

styczeń 2014

Pomiar podziałki przyporu zębów koła zębatego należy wykonać