Kwalifikacja M.18

styczeń 2017

Za pomocą klucza hakowego wykonuje się demontaż