Kwalifikacja M.18

czerwiec 2015

W temperaturze 21°C zmierzono rezystancję wtryskiwacza elektromagnetycznego. Otrzymano wynik 1,6 Ω. Jeżeli prawidłowa rezystancja tego elementu w temperaturze (20±5)°C wynosi (1,2±0,4) Ω, to badany wtryskiwacz ma