Kwalifikacja M.18

styczeń 2014

Specjalistyczne osłuchiwanie silnika wykonuje się