Kwalifikacja M.18

czerwiec 2013

Wszystkie części chromowane i niklowane pojazdu poddanego konserwacji przed długotrwałym przechowywaniem należy pokryć