Kwalifikacja M.18

styczeń 2016

Do wyrównania prędkości obrotowych sprzęganych elementów współpracujących wewnątrz mechanicznej skrzyni biegów służy