Kwalifikacja M.17

czerwiec 2014

Do zabezpieczenia połączenia gwintowego przed samoodkręceniem nie stosuje się