Kwalifikacja M.17

styczeń 2014

Do prowadzenia narzędzi i ustalania ich położenia względem przedmiotu obrabianego służą