Kwalifikacja M.17

styczeń 2019

Zmniejszenie przebiegu zużycia części i zespołów, w tym utrzymanie maszyny lub urządzenia w należytej czystości, smarowanie jej zgodnie z instrukcją, zabezpieczenie powierzchni przed korozją zalicza się do czynności