Kwalifikacja M.17

wrzesień 2015

Czynnością pracownika przed uruchomieniem maszyny lub urządzenia, nie mającą wpływu na bezpieczeństwo obsługi, jest