Kwalifikacja M.17

październik 2016

Podczas montażu elementów instalacji ze sprężonym tlenem (np. zaworów, przewodów), w celu ochrony przed samozapłonem i wybuchem należy