Kwalifikacja M.16

czerwiec 2017

Pomiary napięcia w jednofazowej instalacji elektrycznej przeprowadza się woltomierzem ustawionym na zakres