Kwalifikacja M.15

czerwiec 2015

Do sprawdzenia płaskości powierzchni czołowej wałka służy