Kwalifikacja M.15

czerwiec 2015

Przyczyną niesprawności manometru sprężystego jest pęknięcie jego szyby i nieznaczne zagięcie obudowy.
Naprawa tego miernika polega na