Kwalifikacja M.14

wrzesień 2015

W celu uzyskania prawidłowej pracy lornetki, obiektywy dobiera się parami tak, aby ogniskowe różniły się między sobą co najwyżej o