Kwalifikacja M.14

czerwiec 2014

Symbol ΔN występujący w dokumentacji technicznej wypolerowanej powierzchni szkła oznacza