Kwalifikacja M.14

styczeń 2019

Którym z podanych symboli literowych określa się długość fali świetlnej dla światła żółtego?