Kwalifikacja M.14

wrzesień 2014

Której z wymienionych czynności sprawdzenia nie wykonuje się podczas uruchamiania dioptriomierza po naprawie?