Kwalifikacja M.14

czerwiec 2017

Który zapis dotyczy pasowania ciasnego według zasady stałego otworu?