Kwalifikacja M.14

październik 2016

Soczewki Fresnela nie stosuje się w