Kwalifikacja M.14

czerwiec 2016

Którym symbolem literowym oznacza się okular lantanowy?