Kwalifikacja M.12

czerwiec 2013

Dioda prostownicza posiada rezystancję w kierunku przewodzenia równą R = 0 Ω, a w kierunku zaporowym rezystancja wynosi 1500 Ω. Takie wyniki wskazują, że dioda jest