Kwalifikacja M.12

październik 2013

Moc żarówki kierunkowskazu wynosi P = 21 [W] przy zasilaniu z akumulatora o napięciu U=12,1 [V]. Rezystancja włókna żarówki ma wartość około