Kwalifikacja M.12

czerwiec 2013

Diagnostykę układów elektrycznych i elektronicznych pojazdu samochodowego przeprowadza się