Kwalifikacja M.10

styczeń 2016

Do naturalnej stabilizacji i zabezpieczenia zboczy wyrobisk odkrywkowych wykorzystuje się