Kwalifikacja M.10

styczeń 2016

Charakterystyczną cechą urządzeń transportu pneumatycznego jest stosowanie jako medium transportującego