Kwalifikacja M.10

styczeń 2016

Do robót związanych z ramowaniem skarp i usuwaniem luźnych nawisów skalnych w kopalni granitu eksploatującej złoże na bloki nie stosuje się