Kwalifikacja M.10

czerwiec 2016

Najefektywniejszymi środkami transportu węgla brunatnego, urabianego przy użyciu kilku koparek wielonaczyniowych kołowych, są