Kwalifikacja M.10

styczeń 2016

Ruch zakładu górniczego prowadzi się w sposób zgodny z przepisami prawa, w szczególności na podstawie dokumentu o nazwie