Kwalifikacja M.10

czerwiec 2016

Do bezpośredniego transportu nadkładu w poprzek wyrobiska i do jego wewnętrznego zwałowania służy