Kwalifikacja M.09

czerwiec 2017

W jaki sposób można dokonać pomiaru ilości ropy naftowej w zbiorniku roboczym?