Kwalifikacja M.09

czerwiec 2017

Eksploatacja soli kamiennej z wysadów solnych za pomocą otworów wiertniczych odbywa się poprzez