Kwalifikacja M.09

styczeń 2015

Jaką metodę należy zastosować do rozbijania emulsji ropnych, powstających podczas eksploatacji samoczynnej ropy naftowej?