Kwalifikacja M.09

czerwiec 2015

W celu uzyskania ciśnienia około 22 bar, podczas tłoczenia gazu do rurociągu, należy zastosować sprężarkę