Kwalifikacja M.09

styczeń 2015

Która z wymienionych substancji stosowana jest do osuszania gazu ziemnego metodą adsorpcyjną?