Kwalifikacja M.09

czerwiec 2017

W jakim celu prowadzi się proces stabilizacji ropy naftowej?