Kwalifikacja M.08

czerwiec 2015

Którą pozycję w tabeli zużycia świdra zaznacza się symbolem „X” (nie dotyczy) podczas opisywania zużycia świdra PDC?