Kwalifikacja M.08

styczeń 2016

Które z wymienionych zadań spełnia zaczyn uszczelniający?