Kwalifikacja M.08

styczeń 2017

Ile wynosi wartość ciśnienia hydrostatycznego wywieranego na dno otworu przez zaczyn uszczelniający po zakończeniu jego wytłaczania do wierzchu, jeśli słup zaczynu cementowego w przestrzeni pierścieniowej ma wysokość 3000 m z czego: 2000 m wysokości zaczynu o gęstości 1800 kg/m3 i 1000 m zaczynu o gęstości 1600 kg/m3?
Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 m/s2