Kwalifikacja M.08

wrzesień 2015

Gradient ciśnienia złożowego w skałach zalegających w planowanym do wiercenia interwale otworu do głębokości 2 500 m nie przekracza 0,11 MPa/10 m. Koniecznym i wystarczającym zabezpieczeniem wylotu otworu na czas wiercenia będzie zestaw głowic przeciwerupcyjnych na ciśnienie robocze o wartości