Kwalifikacja M.08

styczeń 2015

Jaką czynność należy wykonać w celu oczyszczenia odwiertu z wody złożowej oraz separacji ropy i gazu?