Kwalifikacja M.08

styczeń 2016

Ile zaworów tłocznych i ssawnych posiada dwucylindrowa pompa płuczkowa dwustronnego działania typu duplex?