Kwalifikacja M.08

styczeń 2015

Które narzędzie należy użyć do zwiercania powierzchni pierścieniowej dna otworu wiertniczego?