Kwalifikacja M.08

czerwiec 2016

Która z wymienionych operacji prowadzi do obniżenia lustra płynu w otworze oraz wywołania przypływu płynu złożowego ze złoża?