Kwalifikacja M.07

czerwiec 2017

Grubość blachy wprowadzanej do klatki walcowniczej wynosi 24 mm. Ustalono, że wartość gniotu względnego podczas walcowania na gorąco powinna wynosić ε = 0,25. Na jaką odległość/wymiar należy ustawić prześwit między walcami?