Kwalifikacja M.07

styczeń 2016

Maksymalna prędkość ciągnienia w ciągarce łańcuchowej wynosi 9,2 m/min. Miernik prędkości przeciąganego pręta wskazuje wartość 7,6 m/min. O jaką wartość maksymalnie można zwiększyć prędkość ciągnienia tego materiału?