Kwalifikacja M.07

czerwiec 2016

Jaka jest przyczyna powstawania wewnątrz odkuwki wady nazywanej krzyżem kucia?