Kwalifikacja M.07

czerwiec 2015

Które z wymienionych materiałów stosuje się jako rozdzielacze w procesach obróbki cieplnej?