Kwalifikacja M.06

czerwiec 2015

Aluminium głównie pozyskuje się z rudy