Kwalifikacja M.06

styczeń 2016

Który z wymienionych minerałów jest składnikiem rud stosowanych do produkcji miedzi?