Kwalifikacja M.06

styczeń 2016

Który z wymienionych materiałów jest odzyskiwany na skalę przemysłową ze szlamu anodowego, stanowiącego produkt uboczny procesu elektrorafinacji Cu?