Kwalifikacja M.06

czerwiec 2017

Który metal wytwarza się na skalę przemysłową metodą elektrolizy roztworu tlenku tego metalu w stopionym kriolicie?