Kwalifikacja M.06

czerwiec 2015

Które związki emitowane są podczas elektrolizy aluminium?