Kwalifikacja M.06

czerwiec 2016

Który z wymienionych procesów rafinacji metali polega na utlenianiu domieszek?