Kwalifikacja M.06

czerwiec 2015

W celu zbrylenia materiałów przez spiekanie należy użyć