Kwalifikacja M.06

czerwiec 2017

Który z wymienionych przyrządów do należy stosować do pomiaru temperatury ciekłej stali?