Kwalifikacja M.06

czerwiec 2015

Reakcja redukcji pośredniej w wielkim piecu występuje w