Kwalifikacja M.05

czerwiec 2015

Stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami stopowymi o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, niepoddany obróbce plastycznej, nazywany jest