Kwalifikacja M.05

czerwiec 2017

CaO jest dodawana do ciekłego metalu w celu