Kwalifikacja M.05

czerwiec 2015

Odtlenienie staliwa podczas wytopu w piecu indukcyjnym należy przeprowadzić