Kwalifikacja M.05

styczeń 2016

Modyfikację stopu AK11 przeprowadza się przez działanie na ciekły metal