Kwalifikacja M.04

styczeń 2017

Wskaż które spoiwo mas formierskich i rdzeniowych wiąże przez odwodnienie (wyschnięcie).