Kwalifikacja M.04

styczeń 2016

W celu usunięcia naprężeń własnych w odlewach stosuje się