Kwalifikacja M.04

styczeń 2015

Do wykonania odlewu rusztu stosuje się żeliwo