Kwalifikacja M.03

październik 2013

Jaką długość powinien mieć ślimak wytłaczarki o średnicy 60 mm, jeżeli stosunek długości do średnicy wynosi L/D = 25?