Kwalifikacja M.03

październik 2013

Do której kategorii produkcji należy regranulacja odpadów folii?