Kwalifikacja M.03

październik 2013

Dolny wymiar graniczny dla wymiaru 30+02-0,1 wynosi