Kwalifikacja M.03

październik 2013

Fenoplasty zalicza się do tworzyw