Kwalifikacja M.03

październik 2013

W ostatnim etapie mieszania żywicy poliestrowej, przed laminowaniem, należy dodać