Kwalifikacja M.02

styczeń 2018

Przed przystąpieniem do prac spawalniczych skrzyni ładunkowej roztrząsacza obornika należy przede wszystkim