Kwalifikacja M.02

czerwiec 2016

Poprzez oględziny połączeń śrubowych maszyny można