Kwalifikacja M.02

styczeń 2016

Sprawdzając prawidłowość ustawienia kół zębatych przekładni głównej, należy przed przystąpieniem do pokręcania kołami w celu zaobserwowania śladów ich współpracy, powierzchnię koła talerzowego należy pokryć