Kwalifikacja M.01

styczeń 2016

Do wydobywania rozłogów perzu z zaoranej roli, należy zastosować