Kwalifikacja M.01

czerwiec 2015

Wykonując orkę zimową ciągnikiem z pługiem obracalnym, należy poruszać się po polu ruchem