Kwalifikacja M.01

październik 2016

Jaki będzie koszt przechowywania 100 ton zboża w okresie od 1 sierpnia do 1 marca roku następnego w magazynie, który pobiera opłatę w wysokości 8 zł brutto od tony za miesiąc?