Kwalifikacja M.01

wrzesień 2014

Który z wymienionych przyrządów, oprócz lampy stroboskopowej, należy wykorzystać do pomiaru dynamicznego kąta wyprzedzenia zapłonu silnika spalinowego?